MATCHING APP

MATCHING APP

React Native

Ứng dụng kết nối, nơi tụ hội những chàng trai, cô gái thích đi du lịch nước ngoài.

Ứng dụng Lifelog

Ứng dụng Lifelog

ionic hybrid framework

Ứng dụng cho phép theo dõi và ghi lại những điều cuộc sống của người dùng như các hoạt động : đi bộ, chạy, …