We  Are  Global  Team

Connect the world
Vietnam
55 Freelancers
Japan
200 Freelancers
Myanmar
30 Freelancers
0 +
Countries
0 +
Freelancers
How  We  Do  ?

01
02
03
04
01
Step 1
Tìm kiếm nguồn nhân lực thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau (LinkedIn, lancers, người quen)
02
Step 2
Phỏng vấn ・kiểm tra kỹ thuật
03
Step 3
Đào tạo kỹ năng báo cáo ・quản lý tiến độ
04
Step 4
Phân công dự án ※ Làm việc cùng các kỹ sư biết tiếng Nhật
AI system
Phân công dự án ※ Làm việc cùng các kỹ sư biết tiếng Nhật
Deep learning(object detection)
Chatbot
App development
Với kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển ứng dụng, chúng tôi sẽ đảm nhận từ khâu thiết kết tới khâu bảo trì, bảo hành sản phẩm sau khi phát hành.
Thế mạnh :
・iOS Native
・Android Native
・React Native
・Flutter
・Xamarin
・Ionic
WEB construction
Phát triển Website là điểm mạnh của chúng tôi.
Livestream system
Với kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển các ứng dụng livestream, chúng tôi sẽ đảm nhận từ việc xây dựng server tới việc tạo ra ứng dụng.
Video making
Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống, giúp mọi người có thể dễ dàng tạo và chỉnh sửa video chỉ với những thao tác đơn giản
AR/VR system
Chúng tôi cũng đã có những thành tựu liên quan tới hệ thống AR/VR
Business/User matching
Những phát triển liên quan tới ứng dụng matching ・web là một trong những thế mạnh của chúng tôi

View All

Discover Our Best Services


AI system
Phân công dự án ※ Làm việc cùng các kỹ sư biết tiếng Nhật
Deep learning(object detection)
Chatbot
App development
Với kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển ứng dụng, chúng tôi sẽ đảm nhận từ khâu thiết kết tới khâu bảo trì, bảo hành sản phẩm sau khi phát hành.
Thế mạnh :
・iOS Native
・Android Native
・React Native
・Flutter
・Xamarin
・Ionic
WEB construction
Phát triển Website là điểm mạnh của chúng tôi.
Livestream system
Với kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển các ứng dụng livestream, chúng tôi sẽ đảm nhận từ việc xây dựng server tới việc tạo ra ứng dụng.
Video making
Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống, giúp mọi người có thể dễ dàng tạo và chỉnh sửa video chỉ với những thao tác đơn giản
AR/VR system
Chúng tôi cũng đã có những thành tựu liên quan tới hệ thống AR/VR
Business/User matching
Những phát triển liên quan tới ứng dụng matching ・web là một trong những thế mạnh của chúng tôi

Our Products

Các ứng dụng đang được sử dụng


Our Products

Các ứng dụng đang được sử dụng


Meet   our   team

ゴー・スアン・ダイ
CEO
ファン・スアン・バック
WEBシステムリーダ
グエン・ベト・トゥ
iOSネイティブリーダ
トラン・ゴック・アン
Androidネイティブリーダ
ディン・バン・ブー
ハイブリッドフレームワークリーダ
グエン・ティエン・タイン
Javaリーダ
グエン・ドアン
.Netリーダ
グエン・チェン
AWSインフラリーダ